Správa nemovitostí

Zahrnuje veškeré služby spojené s administrativním provozem budovy, zastupování klienta vůči třetím osobám, vedení příslušné dokumentace, vypracování provozních řádů, ekonomické služby apod.
Služby administrativní

• Správa objektu
• Zastupování klienta vůči třetím stranám
• Zpracování a vedení dokumentace technických zařízení
• Zpracování a vedení klíčového hospodářství
• Pasportizace technologických zařízení
• Legislativní dohled a školení z požární ochrany
• Legislativní dohled a školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• Odpadové hospodářství
• Optimalizace provozních nákladů
• Pravidelný reporting za sledované období