Kompletní servis

Kompletní servis a služby pro správu budov a nemovistostí

Společnost Condo Service s.r.o. se zabývá komplexními službami spojenými se správou budov a nemovitostí, s cílem poskytovat klientovi maximální komfort v širokém rozsahu nabízených služeb s profesionálním přístupem, založeném na vzájemné důvěře. Naše společnost vždy vychází z požadavků a potřeb klienta. Poskytujeme úplný servis, spojený s technickou správou budov a nemovitostí, s cílem optimalizovat investiční náklady oprav, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií atd.. Jsme připraveni zastupovat klienta vůči třetím osobám, připravit pasportizaci objektů a zařízení, provádět opravy objektů a technologických zařízení, vést projektovou dokumentaci, zpracovat provozní dokumentaci, řídit a odstraňovat garanční závady, pravidelně informovat klienta o stavu nemovitosti či dodávaných služeb, zajistit služby spojené s požární ochranou a bezpečností a ochranou zdraví při práci, optimalizovat provozní náklady, zajistit ekologickou likvidaci odpadů.

Pro naše klienty také zajišťujeme:
•         Pravidelné denní úklidy společných prostor nemovitosti
•         Pravidelný denní úklid v okolí nemovitosti
•         Zajištění veškerých povinných revizí v domě
•         Odečty a následné vyúčtování vody
•         Jednorázové úklidy
•         Odklízení sněhu a náledí, odklízení sněhu před domem apod.
•         Zavážení a vyvážení popelnic
•         Údržbu domu a zahrady
•         Sekání trávy, shrabání spadaného listí a následní odvoz
•         Jarní vyhrabávání trávníků a jeho následná údržba
•         Výsadba okrasných dřevin
•         Odstraňování náletových dřevin
•         Odvoz a likvidace odpadu vzniklých touto činností
•         Údržba zeleně

Každého klienta jistě zaujme, že při jakémkoliv problému je zde každý den od pondělí do pátku k dispozici domovník a nonstop služba, pro rychlou pomoc při jeho řešení.